Haar grundejerforening har lånt den lille have/grund der ligger op af søen, vi er på nuværende tidspunkt i gang med at indrette dette område til et opholdsområde for byens beboere.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi har fået bfiberbredbånd i Haar leveret af Galten elværk.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hej alle. Galten Elværk bekræfter at de har modtaget 10 tilmeldinger og at de igangsætter arbejdet! Alle får en ordrebekræftigelse med posten

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I dag mandag D. 23/9-2013 kl. 16 til 18 holder der en salgsvogn fra Galten Elværk ved gadekæret.

Vi er ca. 7 som vil være med på fibernettet. Vi skal op på 10, før det bliver en realitet.

Slå gerne vejen forbi vognen og tag din nabo med.

Med hensyn til nedgravning af fiber rør, fra skel til beboelse, så har John en drænspade. Der skal graves

ned i ca. 45 cm. dybte. Det svare til drænspadens dybde.

Hilsen

Claus

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kære alle,

Som nogle af jer allerede ved har vi et møde med Christian fra "Trafik og veje", nu på torsdag D. 19/9-2013 kl. 8.00 ved gadekæret.

Alle er velkomne. Årsagen til mødet er dels at få lukket punkterne fra sidste møde og dels at følge op på den nye trafikmåling (se vedhæftet).

Christian vil gerne indstille os til en pulje for løsninger.

Følgende agenda foreslåes - kom gerne med kommentarer.

- Opfølgning på punkterne fra sidste møde. Så mange punkter som muligt lukkes.

Sti til Hinnerup: Christian har lovet ny belægning af stenmel! Hvem skal slå vegetation ved stien? Hvem skal rive stien? Må Haarborgerne give stien et offentligt navn?

Rabatter: Der frides stadig afløb under niveau. Der ligger stadig marksten i vejkanten. Er der blevet plads til svage trafikanter, barnevogne etc? Hvad er status på armering og udbedring af huller?. Vi forventer at der skal graves fiberbredbånd ned. Hvad betyder det for arbejdet med rabatter?

- De svage trafikkanter og trafikken, hvad kan vi gøre? (Eksempler: 40km zone, chikane, vejskilt til motorvej via Haldumvej, Blå zone for cyklister, ….)

Nu har vi en trafikmåling. Hvordan kommer vi videre?

 

Vi ses ved gadekæret :-)

Hilsen

Claus

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Der er kommet resultater af fartmålinger i Haar Link

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Alle husstande i Haar, har modtaget et brev fra Energi midt.

Af brevet fremgår det, at hvis der er mindst 10 husstande i Haar der tilmelder sig bredbånd, vil der blive gravet kabler ned i Haar.

I grundejerforeningen håber vi, at der vil være 10 husstande der tilmelder sig.

Vi har forhørt os om interessen i Haar, foreløbigt har 5 husstande tilkendegivet at de vil tilmelde sig, derudover er der ca. 10 husstande der overvejer at tilmelde sig.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fartmåling er afsluttet og der er endu ikke meldt noget ud fra kommunens side.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Der er på nuværende tidspunkt opsat elektronisk trafikmåling på 2 af indfaldsvejene til Haar.

Formålet med dette er at finde ud af om der er behov for fartdæmpende foranstaltninger.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

D. 19 December kl. 8.00 mødtedes beboere fra Haar med repræsentanter fra Favrskov kommune, vedr. trafik i Haar.

 

Vi snakkede med dem omkring de smalle veje, hvor det kan være svært at gå sikkert med barnevogne, og vi snakkede om de dårlige oversigtsforhold der er i krydset ved hundebanen når man er gående.

Det er blevet aftalt at buskene bliver beskåret i området omkring krydset, og at der på et tidspunkt i foråret bliver lavet trafiktælling og fartmåling på indfaldsvejene i Haar for at vurdere om vejenes stand modsvare trafikbelastningen.

 

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS